Instalace Solárních kolektorů na střechy budov v oblastech, které jsme již na naší planetě zabetonovali, bude v blízké budoucnosti hrát klíčovou roli mezi zdroji elektrické energie.

Dnes je situace velice přívětivá, protože může každý využít tzv. virtuální baterie, která umožňuje vracet přebytky do sítě za stejných finančních podmínek, za jakých elektřinu odebírá.

Zároveň je možnost v rámci dotačních programů získat příspěvek na instalaci ve výši až 50% zřizovacích nákladů.

Když uvážíme oba tyto faktory, lze při správném využití střešního prostoru dosáhnout finanční návratnosti instalace za méně než 5 let. Většina zařízení v instalaci je schopna bez problému fungovat za podobných výkonů minimálně 15 let, proto se taková investice určitě vyplatí každému uživateli, který má střechu.