Rigging je v původním slova smyslu disciplína, která úzce souvisí s prací na lodi. Protože právě tam je zapotřebí práce s lany, řetězy na které působí velké síly.

V našem případě se jedná o přenesený význam, který se používá k označení práce v zábavném průmyslu (kultuře) Při stavbě všech kulturních akcí je zapotřebí totiž do haly nebo mobilní stage na festivalu pověsit velkou spoustu techniky (zvuky, světla, kulisy, LED panely a cokoliv co si produkce vymyslí). Úkolem riggerů je potom vše správně pověsit, ověřit zátěže a nosnosti konstrukce. Rozložit váhu tak aby byla únosná. A udržovat všechny zásady bezpečnosti práce nad dalšími lidmi.