Arboristika je věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví.

Zabývá se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí.

Speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a ve speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.). Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako městské lesnictví.

Náš Arboristický tým je složen z certifikovaných arboristů evropskou i českou normou (EAC, ČCA)